Dobre praktyki

SOLEC KUJAWSKI – retencja wód opadowych

Dwa lata temu, na początku maja 2021 r. w gminie Solec Kujawsko odebrano zbiornik retencyjny, wybudowany w okolicy Białej Góry. Jego zadaniem jest zbieranie wód opadowych z Osiedla Leśnego. Podstawową przesłanką do podjęcia decyzji o jego budowie była chęć rozwiązania problemu zrzutu wód opadowych i zapobieżenia tak zwanym przelewom burzowym z kanalizacji deszczowej. Głównym zadaniem będzie więc zbieranie i gromadzenie deszczówki, w szczególności w czasie największych opadów.

GRUDZIĄDZ – tereny zielone dla retencji

Wiemy jak istotną rolę w cyklu hydrologicznym pełnią drzewa. Lasy zatrzymują wodę, której mamy coraz mniej. Dlatego co jakiś czas organizujemy akcje sadzenia drzew. Dbamy też o infrastrukturę miejską poprzez tworzenie parków kieszonkowych, odbetonowywanie, nasadzenia i dbanie o łąki kwietne.

ŚWIECIE – zbiorniki

W gminie Świecie popularnym narzędziem do zagospodarowania wodami opadowymi są zbiorniki naziemne i podziemne. Dzięki temu rozwiązaniu, jednocześnie w stu gospodarstwach domowych przechwytywanych jest ponad 225 000 litrów wody. Mieszkańcy wykorzystują ją na potrzeby przydomowych ogrodów. Na budowę zbiorników Gmina Świecie udziela swoim mieszkańcom dotacje.

WĄBRZEŹNO – budowanie zbiorników retencyjnych przez deweloperów mieszkaniowych

Deweloperzy mieszkaniowi w warunkach na przyłączenie nowo budowanych obiektów do kanalizacji deszczowej uzyskują wyłącznie informację, że nadmiar wody opadowej mogą wprowadzić do kanalizacji deszczowej. Na szczęście tego rozwiązania nie zastosowała firma BUDEX w trakcie budowy Apartamentów Frydek w Wąbrzeźnie. Woda opadowa z dachu i terenu parkingu jest przechwytywana do podziemnego zbiornika retencyjnego i może być wykorzystywana na potrzeby zieleni na terenie tej nieruchomości.

WĄBRZEŹNO – odbetonowanie Placu Jana Pawła II

Betonoza przestrzeni publicznej stała się powszechnie znanym problemem, szczególnie po dokonanych rewitalizacjach centrów miast i miasteczek. Dzisiaj ich odbetonowanie jest kolejnym wyzwaniem dla samorządów. W Wąbrzeźnie, w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali swoje głosy na zazielenienie Placu Jana Pawła II i usunięcie kamieni granitowych z dużego jego fragmentu. Zadanie zrealizowane zostanie jesienią 2023 r. W ramach zadania na powierzchni około 500m2 usunięte zostaną kamienie granitowe i zastąpione zostaną gruntem przepuszczalnym oraz roślinnością niską i drzewami. Ten nowy obszar zieleni pozwoli na wsiąkanie wody opadowej w grunt, ponadto poprawi komfort przebywających na Placu osób, szczególnie w upalne dni, kiedy drzewa dają cień i upragniony chłód.

Skip to content